[ad_1]

فعال ترین آتشفشان اروپا حتی در روزهای اخیر آتشفشان شناسان باتجربه را با فوران های دیدنی و جذاب گدازه که آسمان سیسیل را روشن می کند متعجب کرد

رم – کوه اتنا ، فعال ترین آتشفشان در اروپا ، طی روزهای اخیر حتی با آتشفشانی های چشمگیر گدازه ای که هر شب آسمان سیسیل را روشن می کند ، حتی آتشفشان شناسان را تجربه کرده است.

بیش از یک هفته ، کوه اتنا مرتباً گدازه ، خاکستر و سنگ های آتشفشانی فوران می کند. فرودگاه نزدیک کاتانیا به طور موقت بسته شده است و ساکنان شهر پدارا گفتند که هفته گذشته یک روز به نظر می رسید انگار باران سنگ است چون پوشش خاکستر ضخیم شهر را پوشانده است.

آتشفشان شناس بوریس بهنکه از رصدخانه اتنا موسسه ملی با احترام آخرین پاروکسیسم را دنبال کرد. این هفته که در وب سایت این موسسه نوشت ، او گفت که پس از “دادن لحظه های تعلیق به ما” شب قبل ، سرانجام اتنا به گونه ای فوران کرد “که تعداد کمی از ما که دهه ها در این زمینه کار کرده ایم ، به ندرت دیده ایم.”

وی روز سه شنبه با اشاره به فعالیت در طول شب ، در توئیتر نوشت: “آیا من به پاروکسیسم 20 تا 21 فوریه در # اتنا” فوق العاده قدرتمند “گفتم؟ خوب ، جانشین او ، در شب 22 تا 23 فوریه ، بسیار قدرتمندتر بود. “

تاکنون هیچ خسارت یا جرحی گزارش نشده است.

[ad_2]

منبع: stop-news.ir