[ad_1]

آلمان به دنبال توصیه های تنظیم کننده ملی برای بررسی گزارش های لخته شدن خون ، AstraZeneca را متوقف می کند

[ad_2]

منبع: stop-news.ir