آمازون مدیر عامل سابق خود را برای اداره یک تجارت ابری بازمی گرداند


آمازون می گوید که مدیرعامل سابق خود را برای اداره واحد رایانش ابری خود بازگردانده است که به سودآورترین تجارت غول آنلاین تبدیل شده است

نیویورک – آمازون روز سه شنبه اعلام کرد که مدیرعامل سابق خود را برای اداره واحد رایانش ابری خود که به سودآورترین تجارت غول خرید آنلاین تبدیل شده است ، برمی گرداند.

آمازون مستقر در سیاتل گفت: Selipski قبل از عزیمت در سال 2016 برای اداره شرکت نرم افزاری Tableau که بعداً توسط شرکت نرم افزاری Salesforce مستقر در ابر خریداری شد ، 11 سال در AWS کار کرد.


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>