[ad_1]

آژانس دارویی اتحادیه اروپا تصویب واکسن COVID-19 توسط Moderna Inc را توصیه می کند. برای استفاده در بلوک 27 عضوی

[ad_2]

منبع: stop-news.ir