آژانس فضایی اروپا یک دانشمند اتریشی را به عنوان رئیس جدید خود منصوب کرده است


آژانس فضایی اروپا می گوید که یوزف اشباخر ، دانشمند اتریشی که برنامه رصد زمین خود را هدایت می کند ، به عنوان رئیس بعدی این سازمان منصوب شده است.

برلین – آژانس فضایی اروپا روز پنجشنبه گفت که یوزف اشباخر ، دانشمند اتریشی که برنامه رصد زمین خود را هدایت می کند ، به عنوان رئیس بعدی این سازمان منصوب شده است.

22 کشور عضو آژانس ، اشباخر را به عنوان مدیرعامل ESA انتخاب کرده و جانشین جان ورنر شده اند که دوره وی در 30 ژوئن به پایان می رسد.

اشباخر در حال حاضر مرکز رصد زمین ESA را در نزدیکی رم اداره می کند و در برخی از مهمترین ماموریت های آژانس ، از جمله ناوگان ماهواره های کوپرنیک که داده های زیست محیطی را از فضا جمع می کند ، بسیار نقش داشته است.

آژانس فضایی اروپا اخیراً بحث در مورد مشارکت در مأموریت های سرنشین دار خارج از مدار زمین ، مانند ماموریت احتمالی برای بازگرداندن ماه به ناسا را ​​آغاز کرده است.


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>