اتحادیه اروپا در تلاش است تا قدرت آب و هوا را در جریان اجلاس تقویت کندپنج سال پس از توافق پاریس ، اعتماد به اتحادیه اروپا در مورد تغییرات آب و هوایی در معرض خطر است زیرا رهبران اروپایی در تلاشند تا امضای توافق نامه ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای حداقل 55 درصد در پایان دهه از سطح 1990 را امضا کنند.


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>