استرالیا می گوید فیس بوک تحریم اخبار استرالیا را لغو خواهد کرد


دولت استرالیا گفته است که فیس بوک موافقت کرده است که ممنوعیت اشتراک اخبار توسط استرالیایی ها را پس از معامله قانونی که باعث می شود غول های دیجیتال هزینه روزنامه نگاری را بپردازند ، لغو کند.

فیس بوک پس از تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان در اواخر چهارشنبه هفته گذشته ، دسترسی کاربران استرالیایی را در دسترسی و اشتراک اخبار مسدود کرد.

روز سه شنبه ، سنا در مورد قانون اصلاح شده بحث خواهد کرد.

فریدنبرگ و وزیر ارتباطات پل فلچر در بیانیه ای گفت: “از طرف فیس بوك به دولت اطلاع داده شده است كه قصد دارد صفحات خبری استرالیا را در روزهای آینده بازیابی كند.”


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>