اسلک سال را با یک وقفه جهانی آغاز می کند


بسیاری از افرادی که به سال اول کار خود در سال جدید بازمی گردند ، کمی سخت تر از حد انتظار هستند زیرا سرویس پیام رسان Slack دچار یک قطعی جهانی شده است

اسلک ، سرویس پیام رسانی که میلیون ها نفر برای کار و تحصیل از آن استفاده می کنند ، روز دوشنبه دچار یک وقفه جهانی شد ، اولین روز بازگشت بیشتر افرادی که از شب سال نو بازگشتند.

اسلاک در بیانیه ای گفت: “تیم ما در حال تحقیق است و از هر مشكلی كه ایجاد كند پشیمان هستیم.”


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>