[ad_1]

اعتصاب انگلستان در حال راه اندازی یک کمپین واکسیناسیون است ، گام اساسی برای پایان دادن به همه گیر ویروس کرونا

[ad_2]

منبع: stop-news.ir