توضیح: این وسواس با “NFT” چیست؟یک اثر هنری دیجیتال ، اصلاح شده با فناوری ارز رمزنگاری شده تا آن را به نوعی تبدیل کند ، این هفته در حراجی به قیمت نزدیک به 70 میلیون دلار فروخته شد


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>