جف بزوس ، بنیانگذار آمازون ، از سمت مدیرعاملی کناره گیری خواهد کرد


آمازون روز سه شنبه گفت جف بزوس در اواخر سال جاری از سمت خود به عنوان مدیرعامل کناره گیری می کند – نقشی که وی از زمان تاسیس شرکت تقریباً 30 سال پیش ایفا کرده است.

نیویورک – آمازون روز سه شنبه گفت جف بزوس در اواخر سال جاری از سمت مدیرعاملی کناره گیری می کند ، نقشی که وی از زمان تاسیس این شرکت تقریباً 30 سال پیش ایفا کرده است.


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>