خرید و فروش زمین چه نکاتی دارد؟

مهدی هدایت مدیرکل حقوقی و املاک کمپانی عمران شهرهای جدید درباره جزئیات راهبرد «واگذاری و انتقال میدان واحدهای مسکونیمهر» به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: همین دستورالعمل براساس مستندات قانونی فرادست و مطابق مواد ۶ و ۹ قانون ایجاد شهرهای جدید تصویب شده سال ۱۳۸۰ تهیه و تنظیم شده و به ثبت وزیر راهوشهرسازی رسیده است. سوق‌دهی درباره طرز محاسبه قیمت زمین ۹۹ساله برای انتقال به صاحبان این واحدها هم گفت: مطابق دستورالعمل به ثبت رسیده، بها زمینهای ۹۹ساله به وسیله کارشناس قانونی دادگستری تعیین میشود و ملاک تحلیل قیمت، «ارزش زمین در زمان تخصیص واحد» خواهد بود به این معنا که افرادی که برای مثال مسکنمهر خود را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون به جهت نظارت بها فروش زمین به آنها، بها سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد. در همین شکل به آن مبایعه طومار گفته می شود که قیمت و رسمیت بیشتری نسبت به قولنامه خواهد داشت. در طول همین سالها، اجاره ۹۹ساله زمینهای مسکنمهر اگر چه هزینه واگذاری همین واحدها به متقاضیان را تا حدود قابلتوجهی کمتر اعطا کرد ولی همین مالکیت ناقص، مانع از آن میشد که قیمت همین املاک به مرحله واقعی خود برسد. مشکلاتی مانند زیانهای مالی، افتادن در دام کلاهبردارها و… این به‌این معناست که هنوز مسافت محسوسی فی مابین میهن ما و کشورهای توسعه یافته ی جهان در زمینه زیرساخت های گسترش و نیز چنین تأسیسات زیربنایی وجود دارد که باید به همت و سعی مردم سخت کوش و بلند سعی این مرز وبوم این مسافت به تدریج کمتر یابد تا انشاالله بر مبنا سند دیده انداز 1404 کشورمان به مرزهای گسترش یافتگی رسیده و خود تبدیل به الگوی قابل قبولی برای بسط بقیه کشورها گردد. صرفا به اندازه می باشد از وب تارنما ما دیدن کنید تا لیست زمین های فروشی در ترکیه فروش زمین در گیلان لنگرود را تحلیل کنید! فلذا ارزش زمین در خرید و فروش نقدی بسیار زیر تر و به صرفه خیس است. در این نوشته میخواهیم نحوهی خرید یک قطعه زمین در متاورس را به شما مخاطبان دیجیکالا مگ آموزش دهیم. همانطور که ملاحظه کردید، خرید کردن و فروش زمین در همین جهان نسبتاً آسان است. در صورتی که قصد خرید کردن زمین در متاورس را دارید بدون شک به یاد داشته باشید که همیشه آن را از یک پروژه اعتبار فروش زمین، یا این که به طور امن در بازارهای ثانویه و از نحوه یک صرافی قابل اعتماد NFT، خریداری کنید. مجوز صادر شده برای تکمیل مالکیت مسکنمهر در شهرهای تازه سبب ساز میشود، واحدهای مسکونیمهر همین بخشها از مزیت بیشتری در مقایسه اساسی سایر آپارتمانهای مسکنمهر در دیگر شهرها برخوردار شوند. دولت نهم در طراحی مسکنمهر، از زمینهای تحت مالکیت دو نهاد دولتی شامل شرکت عمران شهرهای تازه و سازمان ملی زمین به کار گیری کرد و برای آنکه ارزش زمین را از ارزش تمامشده آپارتمانها حذف کند، در مقررات این طرح حد مالکیت متقاضیان مسکنمهر را «اعیان واحدها» در نظر گرفت و دارای ممنوعیت انتقال مالکیت «عرصه واحدها» ثبت کرد: زمینهای مسکنمهر (عرصه) در مالکیت دولت باقی بماند و تا ۹۹سال به صاحبان اعیان مسکنمهر اجاره دیتا شود.

حتما بخوانید:
توضیح: چرا باج افزار بسیار خطرناک است و متوقف کردن آن دشوار است