این دمپرها به جهت منتقل نمودن جریان هوا از محفظه بیرون به داخل خانه و یا این که مکان های دیگر آیتم استعمال قرار خواهد گرفت. دمپر دستی به واسطه مدل ای که در بیرون شبکه تعبیه شده است قابل چرخش است و اختصاصی تتظیم هوا و پیاده سازی تنظیمات گزینه بهره برداری قرار خواهد گرفت. همین ابزار در قسمتی از رویکرد محل ورود و یا این که بیرون شدن کانال های هوا کارگزاشتن میشوند. دمپر خروجی: دمپرهای خروجی بر روی نصیب خروجی فن نصب شده و به راحتی هوای خارج شده از فن را به جریان میاندازد. 2) دمپرهای دود: دمپر های دود وظیفه مکش هوای آلوده در حالت اظطراری (Emergency Situation) را دارا می باشند و در موقعیت موقعیت معمولی بسته می باشند. 3 متری ساخته و در سیستم هواسان نصب می شوند. در رخ پیدایش حریق و ساخت اتش سوزی در ایستگاه این مجموعه از دمپرها باز شده و حیاتی بلعکس عمل کردن فن محوری دود را از داخل سیستم به بیرون جهت دهی می کنند. در مقایسه همین دو جور تیغه دمپر ( parallel و Opposed) می توان گفت در دمپر اصلی تیغه های Parallel ، افت فشار در زمان گشوده و بسته شدن تیغه ها به حداقل می رسد. تیغه های این دسته دمپر به رخ موازی ساخت شده است که دارای لمس نمودن نوع به رخ هم زمان و مهم هماهنگی در مود باز یا این که بسته و نصفه باز واقع می گردند و مقدار هوای رد شده از مجرای هوا را رئیس خواهد کرد. در فریزر فریزرهای مکانیکی یا نصفه مکانیکی که ترموستات دارند, وقتی که سرمای موجود در یخچال کافی نباشد, دمپر کانال هوا در یخچال فریزر الکترواستیل ترموستات به دمپر امر باز شدن می‌دهد و جریان هوا را از سردخانه به داخل کابین یخچال منتقل میکند. شش نوع دمپر چيست؟ پره های تعبیه شده در دمپرهای ضد منفجر شدن از نوع ضد خوردگی و متناسب مخصوص حالت های صنعتی خواهد بود. بسته به گونه فضا و جور عملکرد دمپرهای متعدد مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. تیغه های تعبیه شده در دمپر اصلی فعال شدن رشته هم زمان آغاز به گشوده شدن خواهند کرد و کلیدی غیرفعال شدن رشته بسته خواهند شد و منش ارتباط خارج به درون مسدود خواهند شد و از ورود گرد و خاک و الودگی به مکان جلوگیری می نمایند و نیز مانع ورود حشره و پرندگان و یا حیوانات به باطن خواهند شد. از این دسته دمپر گرد پروانه ای در عقب دریچه های گرد بهره برداری خواهد شد. چنانچه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم دمپر کانال کولر لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر