[ad_1]

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قصد دارد با طراحی مجدد پانل های مشاوره با حضور چهره های منصوب ترامپ در صنعت ، “یکپارچگی علمی” را بازگرداند

[ad_2]

منبع: stop-news.ir