[ad_1]

رسانه های دولتی چین گزارش دادند که کاوشگری که برای بازگرداندن سنگهای ماه به زمین ارسال شده است بر روی ماه فرود آمده است

[ad_2]

منبع: stop-news.ir