[ad_1]

رسانه های دولتی چین گزارش داده اند که کاوشگر ماه به زمین برگشته است و سنگهای ماه را در دستیابی به موفقیت برای یک برنامه فضایی حمل کرده است.

[ad_2]

منبع: stop-news.ir

ایندکسر