فوران انفجاری آتشفشان La Soufriere در جزیره سنت وینسنت در دریای کارائیب ، جایی که دستور تخلیه داده شده استفوران سنگ منفجره آتشفشان La Soufriere در جزیره سنت وینسنت در دریای کارائیب ، جایی که دستور تخلیه داده شده است


منبع: stop-news.ir

حتما بخوانید:
اسپیس ایکس هدف سومین پرواز خدمه را یک ساعت قبل از طلوع آفتاب در روز جمعه دارد

دیدگاهتان را بنویسید