[ad_1]

ماه نارنجی فروزان هنگام آویختن بر آسمان اقیانوس آرام و همچنین نیمه غربی آمریکای شمالی ، مناطقی از آمریکای جنوبی و آسیای شرقی خیره شد.

رنگ نارنجی مایل به قرمز ماه فوق العاده “خون” نتیجه تمام طلوع و غروب خورشید در جو زمین است که در سطح ماه گرفتگی نشان داده شده است.

پخش های بیشتری از ماه در راه است. در 19 نوامبر ، یک کسوف تقریبا کامل رخ می دهد ، جایی که ماه تاریک می شود اما قرمز نمی شود.

کسوف کامل بعدی ماه مه 2022 خواهد بود. آخرین مورد ژانویه 2019 بود.

[ad_2]

منبع: stop-news.ir

ایندکسر