پانل علمی: فناوری های خنک کننده هوا را به عنوان پشتیبان آب و هوا در نظر بگیریدآکادمی ملی علوم می گوید ایالات متحده باید یک برنامه اضطراری برای تغییر آب و هوا در نظر بگیرد: خنک کردن هوا با فناوری


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>