چین با شروع کار در اولین ایستگاه فضایی دائمی این کشور برای میزبانی فضانوردان طولانی مدت ، ماژول اصلی خود را راه اندازی کردچین با شروع کار در اولین ایستگاه فضایی دائمی این کشور برای میزبانی فضانوردان طولانی مدت ، ماژول اصلی خود را راه اندازی کرد


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>