چین: کاوشگر ماه در حال آماده سازی برای بازگرداندن نمونه سنگ به زمین است


آژانس فضایی چین می گوید آخرین کاوشگر ماه نمونه برداری از سطح ماه را به پایان رسانده و آنها را در یک فضاپیما مهر و موم کرده تا به زمین برگردد

پکن – دولت پنجشنبه گفت: جدیدترین کاوشگر ماه در چین نمونه برداری از سطح ماه را به پایان رسانده و آنها را در داخل فضاپیما مهر و موم کرده است تا به زمین بازگردند.

Chang’e 5 ، سومین فضاپیمای چینی است که بر روی ماه فرود می آید ، آخرین سری از مأموریت های فزاینده جاه طلبانه برای برنامه فضایی پکن است که همچنین دارای یک فضاپیمای حامل ربات-مریخ نورد به مریخ است.

Chang’e 5 برای اولین بار از سال 1976 مأموریت خود را برای بازگشت سنگهای ماه به زمین متمرکز کرد.

بر اساس بیانیه اداره ملی فضایی چین ، کاوشگر “نمونه برداری از ماه را کامل کرده و نمونه ها در فضاپیما مهر و موم شده است.”

این طرح ها نیاز به پرتاب مرحله فوقانی کاوشگر به مدار ماه دارند تا نمونه ها را به یک کپسول انتقال دهند تا به زمین برگردند.


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>