ژاپن میزان انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2030 به 26٪ افزایش می دهد


توکیو – تلویزیون NHK گزارش داد که ژاپن گفته است هدف خود را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به 46 درصد از سطح 26 درصد 2013 افزایش می دهد.

سوگا روز پنجشنبه هدف جدید 46 درصدی را برای کاهش انتشار تا سال 2030 در مقایسه با 26 درصد فعلی سطح 2013 اعلام کرد.


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>