ژاپن می گوید در مدت 2 سال آزاد سازی رادیواکتیو تصفیه شده به دریا از نیروگاه هسته ای تخریب شده فوکوشیما را آغاز خواهد کردژاپن می گوید در مدت 2 سال آزاد سازی رادیواکتیو تصفیه شده به دریا از نیروگاه هسته ای تخریب شده فوکوشیما را آغاز خواهد کرد


منبع: stop-news.ir

حتما بخوانید:
با دفع ویروس توسط واکسن ها ، مقدار آزمایش COVID کاهش می یابد

دیدگاهتان را بنویسید