یک برج خنک کننده ایجاد کنید که بتوانید به آن افتخار کنید

هوای محفظه بصورت دو جریان هوا به داخل مکیده میگردد و در قسمتهای خشک و مرطوب جریان مییابد. بخار چگالش یافته در نتیجه نیروی ثقل به مقسمهای دریافت کننده آن جریان مییابد و از آنجا به وسیله پمپ به سیستم آب تغذیه پمپ میشود. برج خنککننده جریان متقاطع یا به عبارتی کراس فلو به برج خنککنندهای گفته می گردد که در آن مسیر بازخورد جریان آب و هوا به صورت متقاطع باشد. در همین برج در مسیر موازی برای هوا و دو مسیر پی درپی برای آب وجود دارد و جریان هوا به طور معمول بصورت دمنده از دسته مکشی ایجاد میگردد. در شرایط مشقت بار سوز‌و‌سرما مثل زمستانهای فوق العاده سرد و طولانی، میتوان دمنده را معکوس کرد که در این رخ هوای گرم و آب هر دو به ذوب شدن یخ کاهش شتاب برج خنک کننده امداد میکنند. تلفات در رانش و پاشش آب عمده رخ می دهد. مثلا در تهران دمای گوشه و کنار در اوج گرمای تابستان به 42 درجه(و حتی بیشتر) می رسد، البته دمای حباب مرطوب میان 25 تا 26 درجه سانتیگراد است. از اين جهت بيشتر دستگاههايي که در مقياس صنعتي بکار مي رود ساختمان و خصوصيات بسيار اکثر ای را دارا هست که اينک به اشکال گوناگون اين دستگاهها اشاره مي شود. از برج های خنک کننده صنعتی می توان به جهت حذف گرما از منابع مختلف نظیر اتومبیل آلات یا مواد مراحل گرم استعمال کرد. برج خنک کننده دستگاهي میباشد که اساسی ايجاد مرحله وسيع تماس آب اهمیت هوا ،تبخير آب را شدت بخشیده و به ادله گرماگیر بودن فرآیند تبخیر ،باعث خنک شدن سريع آب سیستم کولینگ مي گردد.عمل خنک شدن در اثر از دست دادن گرماي نهان تبخير انجام مي گيرد، در حالي که مقدار کمي آب تبخير مي شود و سبب ساز خنک شدن آب می شود. تحلیل این موضوع و هم توصیههای ضروری برای خودداری از تشکیل یخ در داخل لولههای برج خشک و یا این که نگه داشتن مقدار آن در حد مجاز را میتوان در پایانی مبداء اسم برده شده پیدا کرد. در برجهای مرطوب کلیدی جریان طبیعی هوا، میتوان کلیدی ارتقاء جریان آب گرم در محیط خارجی نزدیک به محل هوا شرایط را پایین در اختیار گرفتن در آورد و در سرانجام یخ را ذوب و از تشکیل یخ جدید خودداری کرد. برای جلوگیری از خارجشدن هوای گرم در زمستان و یاری به تهویه در تابستان میتوان از یک حرفه قابل تغییر تحول جهت بدور در باطن فروش قطعات برج خنک کننده دودکش بهره جست. در هوای سرد زمستان دارای جدا جریان هوا در بخش مرطوب میتوان از برج بصورت نسبتاً خشک به کار گیری کرد. بخش خشک که شامل لولههای پره دار است در قسمت بالای برج و در زیر دمنده قرار می‌گیرد و بخش مرطوب که شامل پکینگ است در نصیب ذیل برج که وسیعتر هست قرار میگیرد. در این طرح جریان هوا میتواند به طور طبیعی و یا به وسیله دمنده از دسته جریان اجباری مهیا گردد. لولهها به وسیله جریان هوای جو (در یک برج با جریان طبیعی)، و یا این که به وسیله یک دمنده اهمیت جریان پکینگ اسپلش برج خنک کننده اجباری، خنک میشوند. این گونه برج بر شالوده ترکیبی از خنک سازی برج مرطوب و برج خشک عمل میکند. کارایی ترموستات چند مرحله ای برج خنک کننده: اهمیت به کار گیری از ترموستات چند مرحلهای و کارگزاشتن آن روی لوله آب خروجی از برج خنک کننده به سمت کندانسور چیلر می اقتدار بر شالوده دماهای تنظیمی ترموستات تدریجی ، با تغییر تحول دور الکتروموتور فن برج خنک کننده مطابق دستور ارسالی به اینورتر برج، میزان کمتر دمای آب خروجی از برج خنک کننده (ورودی به کندانسور) را کنترل نمود. این سیستم به صورت پیوسته دمای خروجی از دستگاه برج خنک کننده را ترازو گیری و بر شالوده آن بدور موتور را به وسیله فرکانس تغییر می دهد که سازه به رکورد های موجود مقدار مصرف انرژی تمام دستگاه در برهه زمانی هنگامی یک‌سال از 30 تا 50 % کمتر می یابد و همینطور مصرف آب هم به طور قابل ملاحظه ای کمتر می یابد. این دستگاه با تولید تراز بزرگ تماس فی مابین آب وهوا تبخیر را آسان می کند و باعث خنک شدن پر سرعت آب می شود. از این رو همین گونه سیستم برودتی را خشک یا درای هم می نامند. براي جلوگيري از خروج قطرات آب يک شبکه چوب در اطراف برج و حدود 3 متر فراتر از عده تخته ها قرار دارد که به آن قطره گیر یا الیمیناتور(Drift Eliminator) می گویند. در کولینگ تاور مدار بسته میزان هدر رفت آب دوچندان ذیل میباشد و غلظت آب فارغ از هیچ تغییری مجددا درون مدار خنک کاریباز میگردد. سطوح حوض در برج خنک کننده را پاکسازی کنید: درصورتیکه رسوب ها را در این محل تماشا کردید بایستی حوض را سریعاً پاکسازی نمایید و تمیزکاری برج خنک کننده حذف آلاینده ها بدون نیاز به تخلیه یا خاموش نمودن سیستم را تسهیل می کند. در برج خنک کننده خشک مستقیم، مانند چگالنده سطحی به جهت خارج سازی گازهای چگالش ناپذیر و هوا از دستگاهی استفاده میشود. اصولاً در برجهاي خنک کننده مقداري آب بصورت گرد و قطرات مه درآمده و به وسیله باد يا گیرایی و یا جریان هوای بلوور ها از برج خارج مي شود . در واقع برج خنک کن در همین نوع کاربری یک آب سردکن پهناور صنعتی محسوب می شود و به همین دلیل در صنعت به آن برج خننک کننده صنعتی یا این که سردکن صنعتی گفته می شود. لذا اين دسته برجها اولا بسيار تبارک هستند و در ثانيی براي مواردي كه دماي آب هميشه بالاست مورد به کار گیری قرار مي گيرند. در همین مدل یک سلول در ساعتها غیرفعال یا این که در مواقع کم تقاضا، میتواند در شرایط آمادهبکار باشد. بدلیل اینکه کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower خشک به طرز بسته عمل میکنند، ناخالصیهای آبهای سطحی و جو از طریق آب جبرانی وارد سیستم نمیشوند، لذا آب گردشی می تواند دارای بخار خارج شده از توربین در یک چگالنده باز مخلوط شود. مایع اشباع آمونیاک به یاری پمپ به چگالنده گشوده میگردد. مدام به جهت استعمال از برج خنک کننده از دفترچه راهنمای سازنده کمک بگیرید. همین متاع از جمله ابزار صنعتی میباشند که به دفع گرمای مازاد امداد می کنند. کمبود آب در اثر تبخير و باد را حیاتی به کارگیری از رابطه هاي بالا بررسي مي نمایند . از طرفی دیگر آب سرد تولیدی از برج خنک کننده در مبدل همین انرژی گرمایی را به طور کامل دفع میکند. اختلاف دمای محل ورود و خروجی آب در کولینگ تاور همچنین تابعی از شرایط محیطی و دمای آب ورودی به مبداء برودتی خنک کن میباشد. وارد شدن گرد و خاک و غبار به درون برج نیزايجاد اشکال در روند کارکرد برج خنک کننده مي نمايد.ضمن آنکه در سیستم های تبخیری مقدار گاز های محلول در آب به ویژه اکسیژن و گاز کربنیک ارتقاء قابل ملاحظه ای داشته که به نوبه خویش خوردگی و انسداد بیولوژیک اساسی جلبک و باکتری های هوازی را موجب می شود . البته برای ارتقا مقاومت همین متریال، پیش از بهره برداری به بدنهی آن لایههای ضدزنگ و رنگ طولانی تر میشود. سیستم های پیش نویس القایی همچنین می توانند هوا را اهمیت یک ضربه به برج وارد نمایند یا این که آن را از روش یک گیرایی بیرون بکشند. درصورتیکه فن در ناحیه خروج هوا قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی القایی نامیده شده و چنانچه رشته در حیطه محل ورود قرار گیرد برج خنک کننده جریان مکانیکی اجباری نامیده می شود. حساس بکار بردن برجهاي خنک کننده اين عمل انجام مي گيرد. يک سيستم خيلي جديد براي پخش آب در برج خنک کننده بکار بردن لوله هايي میباشد که در مرحله بالاي آن شيپوره ها یا ارفیس هایی براي پاشش آب تعبيه شده است. روش فعالیت برج خنک کننده تر (مدار باز) بدین شکل است که آبگرم اهمیت پمپ به سیستم توزیع آب موجود در بالای برج ارسال می گردد. بخار خروجی توربین وارد چگالنده باز میگردد و در آنجا آب گردشی سرد، جهت برقراری تماس نزدیک حساس بخار، به داخل بخار افشانده میشود. چرا که حرفه ها از دو محور، جریان هوا را وارد کرده و به سوی لایه ها و قطرات آب هدایت میکنند. اکثر ایجاد کنندگان نیز راهبرد های عالی مراقبت و نیز برنامه های تعمیر و مراقبت را شامل می شوند که می تواند هم هزینه و هم هزینه های عملیاتی شما را ساده کند. اگر در حال برنامه ریزی به جهت تعویض برج خنک کننده دیرین و فرسوده موجود خویش اساسی برج خنک کننده تازه فایبرگلاس می باشید ، باید علاوه بر توجه به ظرفیت، حجم آب در گردش، بعد ها برج ، شاسی و قابلیت استقرار و نصب در محل برج خنک کننده قدیمی ، به مسئله دبی پمپ آب در گردش متناسب کلیدی برج جدید نیز اعتنا نمائید! برجهاي خنک کننده علاوه بر آب به خواسته خنک نمودن سيالاتي ديگر در تهویه مطبوع و صنعت مورد به کارگیری قرار می گیرند. بعضا از این مدلها به دلایل متمایز منسوخ شده و دیگر چندان گزینه به کار گیری قرار نمی گیرند. آن گاه مواقعی مثل حجم و دبی آب در گردش، اختلاف دمای مورد نیاز، ویژگی ها، برند و مدل برج خنک کننده مد نظر، بایستی گزینه تحلیل قرار گیرد. براي هر 10 سکو فارنهايت افت دما در برج خنک کننده ميزان تبخير در حدود يک درصد کل آب در حال گردش مي باشد . افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق در آب در حال گردش در برج خنک کننده ايجاد گونه های و انسداد و رسوب مي کند که براي جلوگيري از افزايش غلظت مواد محلول و مواد معلق یه خرده از آب در اکنون گردش را تخليه مي کنند که اين آب در صنعت به زير آب (Blow down) دارای شهرت است .بلودان یا درین آب برج خنک کننده می بایست حد اقل به میزان روستا درصد آب مصرفی یا میکاپ پروانه برج خنک کننده آب برج باشد. طرح سوم: در طرح سوم، از یک خنک کننده در هم اکنون گردش که بصورت بخار است به جای آب به کارگیری میشود، میتوان از آمونیاک به عنوان عامل انتقال گرما بین بخار آب و هوا استفاده کرد. یک حوض توزیع اساسی توزیع یکنواخت آب گرم در سراسر برج، جای نازل های اسپری را میگیرد. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم کاهش شتاب برج خنک کننده لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
راهنمای خریداران کایاک بادی (10 بهترین در سال 2022)

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesMobil Ödeme Bozdurmarekorbetbetboogenco bahis