10 فیلم برتر در برنامه Apple TV


10 فیلم برتر برنامه Apple TV برای هفته منتهی به 29.11.20

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده:

1. بگذارید برود

2. بازی باشید

3. فاطمن

4. جن (2003)

5. جهش یافته های جدید

6. هواپیما ، قطار و اتومبیل

7. باز نشده

9. ماسک آهن

10. تعطیلات

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

1. آقای جونز

2. بعد از برخورد ما

3. جنگیدن

4. دختر (2020)

5. Ava (2020)

6. روز بارانی در نیویورک

7. لانه

8. غرب

9. ذوب ستاره

10. خبرچین

———


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>