10 فیلم برتر در برنامه Apple TV


10 فیلم برتر برنامه Apple TV برای هفته منتهی به 6.12.20

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده:

1. جن (2003)

2. فاطمن

3. ارائه روشنایی: دکتر سوس ‘گرینچ

5. بازی باشید

6. غریب

7. بگذارید برود

9. قطبی بیان

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

2. پدیده

3. خرس سیاه

4. دختر (2020)

5. Ava (2020)

6. پس از برخورد ما

7. روز بارانی در نیویورک

8. جنگیدن

9. منتظر بربرها

10. لانه


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>