[ad_1]

10 فیلم برتر برنامه Apple TV برای هفته منتهی به 6.12.20

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده:

1. جن (2003)

2. فاطمن

3. ارائه روشنایی: دکتر سوس ‘گرینچ

5. بازی باشید

6. غریب

7. بگذارید برود

9. قطبی بیان

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

2. پدیده

3. خرس سیاه

4. دختر (2020)

5. Ava (2020)

6. پس از برخورد ما

7. روز بارانی در نیویورک

8. جنگیدن

9. منتظر بربرها

10. لانه

[ad_2]

منبع: stop-news.ir

ایندکسر