10 فیلم برتر در برنامه Apple TV


10 فیلم برتر برنامه Apple TV برای هفته منتهی به 13.12.20

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده:

1. ارائه روشنایی: دکتر سوس ‘گرینچ

2. یک دزد صادق

3. جن (2003)

5. Ava (2020)

6. عشق و هیولا

7. فاطمن

8. در واقع عشق

9. پدرخوانده ماریو پوزو ، کودا: مرگ مایکل کورلئونه

10. قطبی بیان

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

1. Ava (2020)

2. پدیده

3. خرس سیاه

4. Wind River (2017)

5. روز بارانی در نیویورک

6. پس از برخورد ما

7. Ip Man: استاد کونگ فو

8. سپس شما آمدید

9. استخوان توماهاوک


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>