10 فیلم برتر در برنامه Apple TV


10 فیلم برتر برنامه Apple TV برای هفته منتهی به 15.11.20

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده:

1. فانی

2. تسلا

3. روز بارانی در نیویورک

4. خبرچین

5. مولان (2020)

6. Bill & Ted Face The Music

7. بعد از برخورد ما

8- والرین و شهر هزاران سیاره

9. نبرد با مرغ ها

10. Ava (2020)

برنامه Apple TV – فیلم در نمودارهای ایالات متحده – مستقل:

1. تسلا

2. روز بارانی در نیویورک

3. خبرچین

4- بعد از برخورد ما

5. نبرد با مرغ ها

6. Ava (2020)

7. Recon

8. تاریک و ستمکار

9. دوم

10. پدیده


منبع: stop-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>