[ad_1]

SpaceX سومین خدمه خود را به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده و این بار از موشک و کپسول بازیافتی استفاده می کند

[ad_2]

منبع: stop-news.ir